Personalize My Shopping Experience
Dec 20, 2021

No Haitian holiday is complete without Kremas- so we're sharing a recipe to get the party started! Tag us on Instagram @bravo.supermarkets when you make this! Order all the ingredients you need-right now on our website + get them delivered today!

Pa gen fèt ayisyen ki konplè san Kremas- donk n ap pataje yon resèt fèt pou kòmanse fèt la! Tag nou sou Instagram @bravo.supermarkets lè ou fè sa! Kòmande tout engredyan ou bezwen yo kounye a sou sit entènèt nou an + jwenn yo delivre jodi a!

English

Ingredients:

 • 1 Can of Evaporated Milk
 • 2 Cans of Sweetened Condensed Milk
 • 1 Can Cream of Coconut
 • 1 Teaspoon Grated Nutmeg
 • 1 Teaspoon Cinnamon
 • 1 Teaspoon Anise Star Extract
 • 1 Teaspoon Almond Extract
 • 1 Teaspoon Vanilla Extract
 • 1 Teaspoon Lime Juice
 • 1 Cup of Dark Rum

Directions:

1. In a large bowl mix together the evaporated milk, sweetened condensed milk and cream of coconut.

2. Add in vanilla, almond, anise star cinnamon, nutmeg and lime juice- mix again.

3. Add the rum- then mix again.

4. Chill for 3-4 hours, then serve and enjoy!

 

Haitian Creole

Engredyan:

 • 1 bwat lèt evapore

 • 2 bwat lèt kondanse sikre

 • 1 ka krèm nan kokoye

 • 1 ti kiyè noutmèg griye

 • 1 ti kiyè kannèl

 • 1 ti kiyè ekstrè Anis Star

 • 1 ti kiyè ekstrè zanmann

 • 1 ti kiyè ekstrè vaniy

 • 1 ti kiyè ji lacho

 • 1 tas wonm nwa

Direksyon:

1. Nan yon gwo bòl melanje ansanm lèt evapore, lèt kondanse sikre ak krèm kokoye.

2. Ajoute vaniy, zanmann, aniz star kannèl, noutmèg ak ji lacho- melanje ankò.

3. Ajoute wonm lan- Lè sa a, melanje ankò.

4. Chill pou 3-4 èdtan, Lè sa a, sèvi ak jwi!

 • Bravo Facebook Icon
 • Bravo Twitter Icon
 • Bravo Instagram Icon
 • Bravo Youtube icon
 • Tictok Icon
Confirm Your Store
Ctown Logo Bravo Logo
Store details | Circular

Based on your location, we've determined [Store Name] to be your best match.

Search Other Stores continue without setting a store